top of page

Ikaskuntza dialogikoaren 7 oinarriak

Berdinen arteko elkarrizketa

Kultura 

adimena

Eraldaketa

Dimentsio

 instrumentala

Zentzua 

sortzea

Elkartasuna

Desberdinen arteko 

berdintasuna

bottom of page